Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

89

6 350

1,9

15 300

97 100

2,5

Uppsala

203

7 240

0,8

35 980

260 500

0,8

Södermanlands

164

7 090

1,4

27 630

196 000

1,4

Östergötlands

289

7 630

1,0

56 120

428 200

1,0

Jönköpings

30

6 650

4,8

1 890

12 600

4,8

Kronobergs

14

..

..

560

..

..

Kalmar

127

7 650

1,2

11 950

91 400

1,2

Gotlands

111

7 310

2,2

9 460

69 200

2,2

Blekinge

51

7 760

2,3

3 550

27 600

2,3

Skåne

504

8 430

0,5

103 250

870 000

0,5

Hallands

100

7 360

2,0

11 530

84 900

2,0

Västra Götalands

371

7 350

1,3

72 850

535 500

1,3

Värmlands

48

6 840

2,3

4 570

31 300

2,5

Örebro

120

6 910

1,2

15 330

105 900

1,2

Västmanlands

140

7 090

1,8

19 930

141 200

1,9

Dalarnas

45

5 070

6,6

3 220

16 300

6,6

Gävleborgs

22

5 940

4,0

1 270

7 500

4,2

Västernorrlands

3

..

..

50

..

..

Jämtlands

3

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

452

8 480

0,5

88 930

754 000

0,5

Götalands mellanbygder

358

7 810

1,0

43 230

337 500

1,0

Götalands norra slättbygder

558

7 580

0,9

117 570

891 200

0,9

Svealands slättbygder

738

7 050

0,6

116 210

819 300

0,6

Götalands skogsbygder

207

6 670

1,8

17 270

115 200

1,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

107

6 030

3,1

10 810

65 200

3,1

Nedre Norrland

14

..

..

420

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

6 330

.

310 410

1 968 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.