Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

11. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

3 400

4,1

1 300

4 400

4,2

Uppsala

129

3 770

2,0

4 710

17 800

2,0

Södermanlands

54

3 070

4,6

1 420

4 300

4,6

Östergötlands

107

3 900

2,6

3 540

13 800

3,1

Jönköpings

4

..

..

50

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

37

3 760

1,4

700

2 600

1,4

Gotlands

71

4 260

2,7

2 170

9 300

2,7

Blekinge

9

..

..

90

..

..

Skåne

63

4 550

2,9

2 220

10 100

3,4

Hallands

7

..

..

140

..

..

Västra Götalands

75

3 310

4,3

2 020

6 700

4,5

Värmlands

11

..

..

250

..

..

Örebro

43

3 460

2,9

1 300

4 500

2,8

Västmanlands

75

3 480

2,4

1 800

6 300

2,4

Dalarnas

17

..

..

410

..

..

Gävleborgs

11

..

..

220

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

58

4 560

3,0

1 610

7 400

3,6

Götalands mellanbygder

117

4 170

2,0

3 560

14 800

2,1

Götalands norra slättbygder

161

3 760

2,4

4 970

18 700

2,7

Svealands slättbygder

336

3 520

1,4

10 440

36 800

1,4

Götalands skogsbygder

30

3 450

7,1

600

2 100

7,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

2 840

3,2

1 110

3 200

3,2

Nedre Norrland

5

..

..

100

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

2 870

.

15 600

43 800

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.