Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

12. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

140

..

..

Uppsala

10

..

..

700

..

..

Södermanlands

22

3 330

5,6

1 160

3 800

5,6

Östergötlands

78

4 180

3,7

4 590

19 200

3,7

Jönköpings

2

..

..

100

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

7

..

..

320

..

..

Gotlands

6

..

..

250

..

..

Blekinge

6

..

..

140

..

..

Skåne

55

4 420

3,4

2 980

13 100

3,4

Hallands

34

4 130

5,4

1 330

5 500

5,4

Västra Götalands

166

3 940

2,5

10 360

40 800

2,9

Värmlands

18

..

..

860

..

..

Örebro

21

3 160

7,9

750

2 400

7,5

Västmanlands

24

4 160

1,2

1 260

5 200

1,2

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

4 450

3,5

3 090

13 800

3,6

Götalands mellanbygder

26

4 130

3,3

1 230

5 100

4,7

Götalands norra slättbygder

218

4 060

2,0

13 520

54 900

2,0

Svealands slättbygder

90

3 590

4,2

4 540

16 300

4,2

Götalands skogsbygder

42

3 700

6,7

1 820

6 700

8,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

..

..

820

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 140

.

16 640

52 900

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.