Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

13. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

3 420

2,3

1 470

5 000

2,3

Uppsala

49

3 620

2,2

1 930

7 000

2,2

Södermanlands

69

3 750

1,7

2 840

10 600

1,7

Östergötlands

170

4 080

0,9

10 070

41 100

0,9

Jönköpings

9

..

..

310

..

..

Kronobergs

6

..

..

110

..

..

Kalmar

99

4 220

1,0

4 280

18 100

1,0

Gotlands

93

4 080

2,0

4 290

17 500

2,0

Blekinge

31

4 200

2,6

990

4 200

2,6

Skåne

455

3 910

0,5

48 360

189 200

0,5

Hallands

51

3 850

1,7

2 220

8 500

1,7

Västra Götalands

182

4 090

1,0

8 370

34 200

1,0

Värmlands

2

..

..

30

..

..

Örebro

50

3 800

1,5

1 640

6 200

1,5

Västmanlands

37

3 120

1,9

1 070

3 300

1,9

Dalarnas

8

..

..

160

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

379

3 970

0,6

36 460

144 600

0,6

Götalands mellanbygder

300

3 940

0,8

21 840

86 000

0,8

Götalands norra slättbygder

314

4 120

0,7

17 110

70 400

0,7

Svealands slättbygder

236

3 600

0,9

8 930

32 200

0,9

Götalands skogsbygder

91

3 730

2,3

3 030

11 300

2,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

3 750

3,6

790

3 000

3,6

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 360

.

68 270

230 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.