Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

14. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

390

..

..

Uppsala

20

2 340

5,5

600

1 400

5,5

Södermanlands

9

..

..

400

..

..

Östergötlands

11

..

..

330

..

..

Jönköpings

-

..

..

0

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

4

..

..

140

..

..

Gotlands

20

2 460

9,7

590

1 500

9,7

Blekinge

-

..

..

20

..

..

Skåne

7

..

..

230

..

..

Hallands

12

..

..

370

..

..

Västra Götalands

20

1 830

4,4

580

1 100

4,4

Värmlands

8

..

..

190

..

..

Örebro

10

..

..

320

..

..

Västmanlands

8

..

..

230

..

..

Dalarnas

3

..

..

70

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

380

..

..

Götalands mellanbygder

25

2 440

8,7

750

1 800

8,7

Götalands norra slättbygder

23

1 930

5,8

740

1 400

5,8

Svealands slättbygder

63

2 140

3,0

2 070

4 400

3,1

Götalands skogsbygder

15

..

..

360

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

190

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 850

.

36 460

67 900

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.