Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

15. Winter turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

30

..

..

Uppsala

6

..

..

210

..

..

Södermanlands

6

..

..

230

..

..

Östergötlands

-

..

..

20

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

-

..

..

0

..

..

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

3

..

..

170

..

..

Hallands

-

..

..

0

..

..

Västra Götalands

2

..

..

40

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

2

..

..

20

..

..

Västmanlands

7

..

..

130

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

110

..

..

Götalands mellanbygder

-

..

..

60

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

10

..

..

Svealands slättbygder

24

2 040

4,0

620

1 300

4,0

Götalands skogsbygder

3

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

10

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

33

1 870

4,0

870

1 600

4,0

2014

28

1 700

2,9

790

1 300

3,0

2013

11

..

..

320

..

..

2012

27

1 650

9,0

810

1 300

8,9

2011

17

..

..

400

..

..

2010

20

1 840

7,1

490

900

7,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

..

.

560

..

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.