Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

16. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

40

..

..

Uppsala

-

..

..

10

..

..

Södermanlands

-

..

..

0

..

..

Östergötlands

1

..

..

30

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

2

..

..

30

..

..

Kalmar

-

..

..

0

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

10

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

60

..

..

Värmlands

2

..

..

270

..

..

Örebro

2

..

..

10

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

7

..

..

180

..

..

Gävleborgs

15

..

..

200

..

..

Västernorrlands

2

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

50

..

..

Norrbottens

6

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

0

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

40

..

..

Svealands slättbygder

2

..

..

50

..

..

Götalands skogsbygder

3

..

..

70

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

450

..

..

Nedre Norrland

17

..

..

230

..

..

Övre Norrland

8

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

42

1 240

6,1

980

1 200

6,1

2014

44

1 070

5,6

1 280

1 400

5,6

2013

88

1 370

4,3

2 740

3 700

4,3

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

1 260

.

2 000

2 500

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.