Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

18. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

420

..

..

Uppsala

20

13 940

25,5

1 820

25 300

33,8

Södermanlands

25

11 530

8,5

1 240

14 300

24,3

Östergötlands

27

13 730

12,8

1 850

25 400

26,0

Jönköpings

36

13 790

7,0

3 170

43 700

17,4

Kronobergs

23

10 770

7,2

1 070

11 500

25,4

Kalmar

34

10 490

8,0

2 250

23 600

22,1

Gotlands

17

..

..

860

..

..

Blekinge

14

..

..

440

..

..

Skåne

47

16 080

6,4

3 800

61 200

17,4

Hallands

27

15 240

19,0

1 860

..

..

Västra Götalands

70

13 250

8,8

7 050

93 500

18,1

Värmlands

36

5 760

8,8

3 210

18 500

17,9

Örebro

22

7 360

19,8

1 620

11 900

24,7

Västmanlands

8

..

..

360

..

..

Dalarnas

16

..

..

1 080

..

..

Gävleborgs

37

8 630

8,8

1 680

14 500

16,1

Västernorrlands

44

10 820

7,0

1 600

17 300

14,1

Jämtlands

68

9 280

3,7

1 540

14 300

6,8

Västerbottens

54

7 990

6,7

2 360

18 800

16,3

Norrbottens

26

5 910

10,9

910

5 400

14,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

22 520

7,0

1 350

..

..

Götalands mellanbygder

64

15 230

7,0

3 960

60 300

17,8

Götalands norra slättbygder

52

15 190

9,7

4 130

62 700

17,4

Svealands slättbygder

83

10 070

13,5

6 030

60 700

17,5

Götalands skogsbygder

143

11 850

5,1

12 190

144 400

12,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

68

8 520

12,7

4 070

34 700

17,1

Nedre Norrland

134

9 320

4,4

4 740

44 100

8,2

Övre Norrland

91

7 370

5,8

3 450

25 400

12,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

662

12 130

5,0

40 570

492 200

8,7

2014

681

12 140

5,1

41 380

502 400

8,2

2013

639

11 920

3,5

36 660

437 100

5,9

2012

626

9 730

3,2

37 360

363 700

5,3

2011

644

9 120

4,0

36 870

336 200

6,3

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).