Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

4 230

6,8

1 450

6 100

6,8

Uppsala

110

5 300

2,4

9 530

50 500

2,4

Södermanlands

59

4 700

3,2

3 360

15 800

3,2

Östergötlands

46

4 350

7,3

2 540

11 000

8,7

Jönköpings

21

4 030

6,0

640

2 600

9,1

Kronobergs

23

4 830

4,7

740

3 600

4,7

Kalmar

50

4 680

3,4

1 530

7 200

9,9

Gotlands

70

4 680

2,6

3 930

18 400

2,8

Blekinge

25

6 590

3,2

1 130

7 500

3,2

Skåne

82

6 450

1,6

5 550

35 800

1,6

Hallands

59

5 610

3,1

3 190

17 800

3,8

Västra Götalands

122

4 030

3,4

9 190

37 000

3,6

Värmlands

50

4 680

4,1

3 080

14 400

4,1

Örebro

78

5 620

1,7

6 640

37 300

1,9

Västmanlands

87

5 420

2,3

6 440

34 900

2,3

Dalarnas

37

3 860

5,2

1 860

7 200

5,2

Gävleborgs

56

4 340

2,6

2 060

8 900

2,6

Västernorrlands

16

..

..

380

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

20

..

..

Norrbottens

2

..

..

30

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

107

6 120

2,1

6 110

37 300

2,4

Götalands mellanbygder

143

5 220

1,8

7 400

38 600

3,2

Götalands norra slättbygder

127

4 190

3,6

8 840

37 000

3,6

Svealands slättbygder

380

5 220

1,2

28 990

151 200

1,2

Götalands skogsbygder

117

4 430

3,3

5 580

24 700

4,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

75

4 610

3,3

4 110

19 000

3,6

Nedre Norrland

63

3 970

2,6

2 160

8 600

2,9

Övre Norrland

4

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

4 330

.

80 670

354 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.