Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

20. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

60

..

..

Uppsala

1

..

..

170

..

..

Södermanlands

1

..

..

70

..

..

Östergötlands

6

..

..

870

..

..

Jönköpings

13

..

..

2 080

..

..

Kronobergs

16

..

..

950

..

..

Kalmar

15

..

..

3 670

..

..

Gotlands

5

..

..

180

..

..

Blekinge

2

..

..

80

..

..

Skåne

9

..

..

980

..

..

Hallands

2

..

..

330

..

..

Västra Götalands

23

11 070

21,5

3 420

37 900

30,7

Värmlands

7

..

..

380

..

..

Örebro

4

..

..

230

..

..

Västmanlands

-

..

..

120

..

..

Dalarnas

9

..

..

550

..

..

Gävleborgs

16

..

..

1 680

..

..

Västernorrlands

4

..

..

830

..

..

Jämtlands

14

..

..

1 170

..

..

Västerbottens

18

..

..

2 380

..

..

Norrbottens

9

..

..

960

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

210

..

..

Götalands mellanbygder

17

..

..

2 430

..

..

Götalands norra slättbygder

17

..

..

1 590

..

..

Svealands slättbygder

8

..

..

650

..

..

Götalands skogsbygder

50

15 940

11,3

8 030

128 100

15,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

19 170

15,8

1 120

..

..

Nedre Norrland

28

18 450

9,1

3 570

65 800

9,0

Övre Norrland

29

9 210

11,1

3 520

32 400

11,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

176

15 490

10,0

21 150

327 600

14,5

2014

114

15 940

7,6

16 750

267 000

22,2

2013

100

15 980

8,7

12 560

200 700

17,3

2012

99

11 350

11,0

11 690

132 700

21,5

2011

87

11 980

20,2

11 990

143 600

27,4

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).