Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

21. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

..

100

..

..

Uppsala

8

..

..

..

180

..

..

Södermanlands

2

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

56

39 910

36 150

1,4

1 760

63 600

1,4

Jönköpings

4

..

..

..

110

..

..

Kronobergs

1

..

..

..

50

..

..

Kalmar

14

..

..

..

430

..

..

Gotlands

30

34 600

31 790

1,3

840

26 700

1,3

Blekinge

9

..

..

..

100

..

..

Skåne

225

35 460

33 130

1,3

6 360

210 800

1,3

Hallands

60

41 330

38 340

1,4

1 870

71 900

1,4

Västra Götalands

75

35 720

32 350

2,0

2 010

65 000

2,0

Värmlands

23

29 070

26 010

3,9

290

7 600

3,9

Örebro

26

31 890

28 430

4,1

460

13 200

4,1

Västmanlands

2

..

..

..

30

..

..

Dalarnas

45

32 020

28 000

2,5

830

23 200

2,5

Gävleborgs

22

19 200

16 810

7,4

200

3 400

7,4

Västernorrlands

11

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

14

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

33

19 530

15 640

4,3

270

4 200

4,3

Norrbottens

28

16 740

13 320

2,1

420

5 500

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

166

37 900

35 340

1,7

4 740

167 600

1,7

Götalands mellanbygder

158

34 700

32 310

1,0

4 460

144 000

1,0

Götalands norra slättbygder

115

38 820

35 170

0,8

3 380

118 900

0,8

Svealands slättbygder

42

31 150

27 800

3,2

950

26 300

3,2

Götalands skogsbygder

32

29 560

26 830

5,5

880

23 500

5,5

Mell. Sveriges skogsbygder

48

28 290

25 090

3,0

680

17 000

3,0

Nedre Norrland

66

26 750

23 300

3,0

880

20 600

3,0

Övre Norrland

62

17 770

14 180

2,1

700

9 900

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

32 340

29 620

.

18 810

555 900

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.