Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

22. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

..

..

..

0

..

..

Södermanlands

-

..

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

0

..

..

Kalmar

27

42 940

42 760

0,6

700

30 000

0,6

Gotlands

-

..

..

..

10

..

..

Blekinge

36

40 420

40 260

2,4

1 870

75 200

2,4

Skåne

95

45 090

44 910

0,8

3 770

169 400

0,8

Hallands

-

..

..

..

20

..

..

Västra Götalands

2

..

..

..

80

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

..

..

..

0

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

..

590

..

..

Götalands mellanbygder

127

43 040

42 870

1,1

5 440

233 300

1,1

Götalands norra slättbygder

2

..

..

..

80

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

..

350

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

..

..

..

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2010–2014

.

41 120

40 960

.

6 640

270 500

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.