Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

23. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

4 600

15,8

23 560

13,7

108 500

20,9

Uppsala

38

3 140

9,9

33 920

8,9

106 400

13,3

Södermanlands

31

4 430

6,5

38 140

4,1

168 800

7,7

Östergötlands

56

3 950

9,3

57 280

3,8

226 200

10,0

Jönköpings

45

3 400

7,8

57 130

2,6

194 300

8,2

Kronobergs

29

3 900

8,9

30 310

3,0

118 200

9,4

Kalmar

53

3 610

5,9

53 440

4,8

193 200

7,6

Gotlands

29

4 550

8,6

31 240

4,4

142 100

9,7

Blekinge

18

..

..

..

..

..

..

Skåne

91

4 150

6,9

77 980

3,5

323 400

7,8

Hallands

47

3 800

9,2

32 400

12,0

123 000

15,1

Västra Götalands

159

4 420

7,1

141 990

2,9

627 000

7,7

Värmlands

46

2 990

11,0

44 260

6,4

132 500

12,7

Örebro

21

3 120

17,6

27 150

8,6

84 600

19,6

Västmanlands

24

3 060

11,8

14 430

11,4

44 100

16,3

Dalarnas

35

4 310

10,3

26 540

5,6

114 300

11,7

Gävleborgs

39

3 610

10,3

35 130

4,1

126 600

11,1

Västernorrlands

26

3 250

7,0

32 930

3,6

107 000

7,9

Jämtlands

22

2 710

10,2

28 750

2,9

78 000

10,6

Västerbottens

46

2 850

6,2

37 150

7,2

106 000

9,4

Norrbottens

30

3 610

6,5

23 110

2,1

83 400

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

72

4 300

10,4

38 260

4,6

164 700

11,3

Götalands mellanbygder

102

4 210

4,9

96 870

3,4

407 700

6,0

Götalands n:a slättbygder

110

4 990

9,3

90 470

3,5

451 600

9,9

Svealands slättbygder

144

3 860

6,3

140 860

4,1

544 000

7,5

Götalands skogsbygder

217

3 730

3,7

254 740

2,2

950 300

4,3

Mell. Sveriges skogsbygder

96

3 400

6,2

77 720

4,7

264 500

7,8

Nedre Norrland

88

3 350

6,6

95 460

2,1

320 100

7,0

Övre Norrland

83

3 200

5,1

66 160

3,9

211 500

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

912

3 830

2,4

862 820

1,2

3 305 900

2,6

2014

726

3 500

1,9

878 000

1,2

3 074 200

2,3

2013

763

3 120

1,8

913 720

1,1

2 847 500

2,2

2012

752

3 500

1,9

893 040

1,2

3 125 300

2,2

2011

717

3 060

2,0

917 620

1,1

2 805 700

2,3

2010

751

3 450

1,7

894 470

1,7

3 082 800

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 330

.

899 370

.

2 987 100

.

 


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.