Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2015

24. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2015

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

2 120

26,9

71 800

28,3

Södermanlands

2 710

25,2

103 200

25,6

Östergötlands

3 420

12,1

195 800

12,7

Jönköpings

2 700

13,3

154 300

13,5

Kronobergs

2 020

23,2

61 200

23,4

Kalmar

2 730

15,2

145 700

15,9

Gotlands

1 960

21,9

61 200

22,3

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 490

12,8

194 500

13,3

Hallands

4 270

19,7

138 300

23,0

Västra Götalands

2 910

11,7

412 700

12,1

Värmlands

1 070

22,9

47 400

23,8

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

2 210

20,3

77 700

20,7

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

1 530

14,2

56 700

15,9

Norrbottens

1 680

27,3

38 800

27,4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 170

19,5

159 600

20,0

Götalands mellanbygder

2 540

10,6

245 700

11,2

Götalands norra slättbygder

3 460

11,0

312 800

11,5

Svealands slättbygder

1 870

13,4

263 400

14,0

Götalands skogsbygder

2 730

7,7

695 900

8,0

Mell. Sveriges skogsbygder

1 400

11,4

108 900

12,3

Nedre Norrland

1 970

18,0

188 300

18,1

Övre Norrland

1 530

14,8

101 000

15,3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

2 410

4,5

2 076 300

4,7

2014

2 450

3,5

2 150 700

3,7

2013

1 840

3,8

1 685 000

3,9

2012

1 820

4,3

1 626 200

4,5

2011

1 980

4,1

1 821 200

4,2

2010

2 180

3,7

1 948 800

4,1

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2010–2014

2 050

.

1 846 400

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %. Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.