Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2015

25. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2015

 

Område

Total inbärgad vall-skörd,
kg/ha

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vall-skörd,
ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

5 360

19,4

126 400

23,7

Uppsala

5 250

14,3

178 200

16,9

Södermanlands

7 130

9,4

272 000

10,2

Östergötlands

7 370

9,9

422 000

10,6

Jönköpings

6 100

7,8

348 500

8,2

Kronobergs

5 920

11,5

179 400

11,9

Kalmar

6 340

8,2

338 900

9,5

Gotlands

6 510

11,2

203 300

12,0

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

6 640

7,4

517 900

8,2

Hallands

8 060

10,5

261 200

15,9

Västra Götalands

7 320

5,8

1 039 700

6,5

Värmlands

4 060

12,8

179 800

14,3

Örebro

5 180

15,4

140 700

17,7

Västmanlands

4 590

11,9

66 200

16,4

Dalarnas

6 820

19,6

180 900

20,4

Gävleborgs

5 820

8,4

204 300

9,3

Västernorrlands

4 690

8,5

154 300

9,2

Jämtlands

3 780

11,0

108 700

11,4

Västerbottens

4 380

7,2

162 700

10,1

Norrbottens

5 290

12,2

122 200

12,4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8 470

8,3

324 300

9,5

Götalands mellanbygder

6 750

5,8

653 400

6,7

Götalands norra slättbygder

8 450

6,0

764 400

6,9

Svealands slättbygder

5 730

6,2

807 400

7,5

Götalands skogsbygder

6 460

4,2

1 646 200

4,8

Mell. Sveriges skogsbygder

4 800

6,1

373 400

7,7

Nedre Norrland

5 330

9,2

508 400

9,4

Övre Norrland

4 720

7,4

312 500

8,4

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

6 240

2,4

5 382 200

2,7

2014

5 950

2,1

5 224 900

2,5

2013

4 960

2,0

4 532 500

2,3

2012

5 320

2,3

4 751 500

2,5

2011

5 040

2,4

4 627 000

2,7

2010

5 620

..

5 031 600

..

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2010–2014

5 380

.

4 833 500

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %. Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).