Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2015, hektar

26. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2015, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

33

33 200

23 560

13,7

4 430

44,1

5 200

43,9

Uppsala

42

45 540

33 920

8,9

7 490

21,2

4 140

67,5

Södermanlands

32

44 510

38 140

4,1

6 370

24,8

10

45,3

Östergötlands

65

69 040

57 280

3,8

9 440

20,9

2 320

46,6

Jönköpings

46

63 530

57 130

2,6

6 130

24,4

270

74,6

Kronobergs

29

35 210

30 310

3,0

4 100

18,4

800

70,5

Kalmar

56

65 850

53 440

4,8

9 680

18,8

2 730

76,0

Gotlands

32

36 500

31 240

4,4

4 770

27,7

480

74,7

Blekinge

18

14 560

..

..

..

..

..

..

Skåne

105

97 100

77 980

3,5

18 190

14,6

930

81,9

Hallands

56

46 260

32 400

12,0

6 270

24,6

7 590

54,3

Västra Götalands

185

180 570

141 990

2,9

34 120

10,4

4 460

56,9

Värmlands

51

61 850

44 260

6,4

13 890

19,0

3 700

58,7

Örebro

27

34 050

27 150

8,6

4 340

31,0

2 560

84,8

Västmanlands

32

23 800

14 430

11,4

4 060

25,3

5 310

36,7

Dalarnas

39

34 100

26 540

5,6

4 820

21,0

2 740

52,3

Gävleborgs

46

43 530

35 130

4,1

7 810

18,1

590

70,3

Västernorrlands

29

39 080

32 930

3,6

4 380

17,7

1 770

60,0

Jämtlands

26

33 630

28 750

2,9

4 530

17,0

350

100,5

Västerbottens

54

49 070

37 150

7,2

5 330

26,0

6 600

44,4

Norrbottens

32

24 850

23 110

2,1

1 240

27,8

500

73,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

87

46 370

38 260

4,6

7 210

21,8

890

78,9

Götalands mellanbygder

111

117 680

96 870

3,4

17 630

14,5

3 180

83,0

Götalands n:a slättbygder

132

112 670

90 470

3,5

20 110

14,6

2 100

47,2

Svealands slättbygder

167

188 930

140 860

4,1

31 190

13,2

16 880

27,4

Götalands skogsbygder

231

307 990

254 740

2,2

42 720

8,9

10 530

45,4

Mell. Sveriges skogsbygder

112

108 380

77 720

4,7

18 940

12,2

11 730

31,0

Nedre Norrland

101

113 790

95 460

2,1

15 870

11,4

2 460

41,5

Övre Norrland

94

80 000

66 160

3,9

7 340

19,3

6 490

41,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

1 035

1 075 820

862 820

1,2

160 010

4,7

52 990

14,9

2014

846

1 109 940

878 000

1,2

159 780

5,2

72 170

11,7

2013

850

1 124 510

913 720

1,1

154 710

5,1

56 070

12,9

2012

841

1 121 770

893 040

1,2

157 910

5,1

70 870

11,4

2011

853

1 139 700

917 620

1,1

152 740

4,7

70 530

11,7

2010

877

1 137 320

894 470

1,2

172 780

4,4

70 080

12,3


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1601.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).