Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2015, procent

27. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2015, percent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

33

71,0

13,3

15,7

Uppsala

42

74,5

16,4

9,1

Södermanlands

32

85,7

14,3

0,0

Östergötlands

65

83,0

13,7

3,4

Jönköpings

46

89,9

9,7

0,4

Kronobergs

29

86,1

11,6

2,3

Kalmar

56

81,2

14,7

4,1

Gotlands

32

85,6

13,1

1,3

Blekinge

18

..

..

..

Skåne

105

80,3

18,7

1,0

Hallands

56

70,0

13,5

16,4

Västra Götalands

185

78,6

18,9

2,5

Värmlands

51

71,6

22,5

6,0

Örebro

27

79,7

12,8

7,5

Västmanlands

32

60,6

17,1

22,3

Dalarnas

39

77,8

14,1

8,0

Gävleborgs

46

80,7

17,9

1,4

Västernorrlands

29

84,3

11,2

4,5

Jämtlands

26

85,5

13,5

1,0

Västerbottens

54

75,7

10,9

13,4

Norrbottens

32

93,0

5,0

2,0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

87

82,5

15,6

1,9

Götalands mellanbygder

111

82,3

15,0

2,7

Götalands norra slättbygder

132

80,3

17,8

1,9

Svealands slättbygder

167

74,6

16,5

8,9

Götalands skogsbygder

231

82,7

13,9

3,4

Mell. Sveriges skogsbygder

112

71,7

17,5

10,8

Nedre Norrland

101

83,9

13,9

2,2

Övre Norrland

94

82,7

9,2

8,1

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

1 035

80,2

14,9

4,9

2014

846

79,1

14,4

6,5

2013

850

81,3

13,8

5,0

2012

841

79,6

14,1

6,3

2011

853

80,5

13,4

6,2

2010

877

78,6

15,2

6,2


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).