Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

28. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the cultivated area in 2015

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

10

35,5

 

0,1

0

73,2

Uppsala

0,1

40

84,8

 

0,1

10

36,5

Södermanlands

0,2

50

58,0

 

0,2

10

46,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

1,0

20

92,8

 

0,9

10

93,6

Kronobergs

..

..

..

 

0,1

0

18,0

Kalmar

0,1

10

43,8

 

1,8

30

35,2

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,3

10

70,6

Blekinge

0,1

0

57,5

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

40

19,8

 

0,1

0

46,3

Hallands

0,0

0

77,7

 

0,0

0

54,8

Västra Götalands

0,0

10

70,2

 

0,5

50

77,0

Värmlands

0,2

10

85,6

 

0,4

10

42,0

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,2

20

56,0

Västmanlands

0,0

0

62,6

 

0,3

20

28,1

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,1

0

89,6

Gävleborgs

0,0

0

0,0

 

1,9

40

68,0

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

40

19,6

 

0,1

0

45,4

Götalands mellanbygder

0,0

10

40,5

 

0,2

20

61,5

Götalands norra slättbygder

0,0

10

70,2

 

0,6

50

76,8

Svealands slättbygder

0,1

100

41,7

 

0,2

50

23,1

Götalands skogsbygder

0,1

20

80,4

 

0,8

40

33,2

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,2

10

41,2

Nedre Norrland

..

..

..

 

2,1

50

59,6

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,0

190

24,3

 

0,4

240

21,1

2014

0,1

250

27,1

 

0,1

60

47,8

2013

0,2

500

29,9

 

0,1

150

44,3

2012

0,2

540

18,6

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2015

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,1

0

86,5

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

2,8

80

80,7

Gotlands

0,0

0

0,0

 

4,6

160

75,9

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,3

10

59,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

87,3

 

0,5

10

58,5

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

3,2

260

57,1

Götalands norra slättbygder

0,0

0

87,3

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

1,0

30

58,2

 

0,1

0

33,2

Götalands skogsbygder

1,8

20

62,2

 

0,2

0

56,5

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,2

50

40,9

 

1,7

270

54,2

2014

0,3

80

40,5

 

0,2

20

93,1

2013

0,2

50

35,5

 

0,1

20

80,5

2012

0,4

100

31,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2015

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,5

140

47,0

 

4,2

160

50,4

Uppsala

0,4

120

52,3

 

0,3

30

97,4

Södermanlands

0,7

100

39,2

 

3,0

240

66,9

Östergötlands

3,7

450

49,9

 

1,9

170

65,9

Jönköpings

0,1

0

98,7

 

0,3

20

90,5

Kronobergs

3,1

90

80,7

 

0,2

10

82,1

Kalmar

0,6

60

44,2

 

0,4

10

35,0

Gotlands

0,5

60

96,7

 

0,0

0

0,0

Blekinge

3,0

90

96,4

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,1

40

56,4

 

0,5

40

34,8

Hallands

0,0

0

58,8

 

0,1

10

76,9

Västra Götalands

0,3

120

36,1

 

0,4

220

47,8

Värmlands

0,6

50

65,1

 

1,3

130

60,1

Örebro

0,1

20

47,0

 

0,9

110

36,2

Västmanlands

0,3

50

69,2

 

2,2

320

95,4

Dalarnas

5,3

390

75,8

 

0,1

0

61,0

Gävleborgs

1,4

130

45,9

 

1,5

40

96,4

Västernorrlands

10,1

290

33,0

 

..

..

..

Jämtlands

9,0

140

36,3

 

..

..

..

Västerbottens

4,3

260

28,7

 

17,5

90

44,8

Norrbottens

16,0

450

20,8

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

30

58,9

 

0,2

20

27,4

Götalands mellanbygder

0,5

200

58,4

 

0,2

10

33,2

Götalands norra slättbygder

0,4

170

40,1

 

0,1

60

67,0

Svealands slättbygder

0,5

400

25,0

 

1,6

810

45,4

Götalands skogsbygder

1,2

340

47,7

 

1,2

330

44,0

Mell. Sveriges skogsbygder

4,1

620

58,6

 

1,0

130

35,4

Nedre Norrland

4,5

580

22,8

 

7,6

170

53,4

Övre Norrland

7,8

690

17,0

 

15,8

130

32,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

1,0

3 020

15,2

 

1,0

1 670

24,0

2014

0,3

1 020

24,4

 

0,8

1 230

20,9

2013

0,2

920

21,1

 

0,6

1 230

34,9

2012

4,1

14 770

7,5

 

5,9

11 380

8,9

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2015

 

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,5

30

56,0

 

..

..

..

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Kronobergs

0,5

0

24,2

 

..

..

..

Kalmar

0,2

10

91,8

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

1,7

10

84,8

 

-

-

-

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

0,6

20

88,5

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

77,7

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

0,2

0

35,4

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

20

88,9

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

10

90,5

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,2

20

60,9

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,0

0

29,3

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,2

10

66,4

 

0,0

0

0,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,6

10

90,7

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,2

70

36,8

 

0,0

0

0,0

2014

0,3

100

26,9

 

..

..

..

2013

0,2

40

52,5

 

..

..

..

2012

0,9

220

21,6

 

..

..

..

2011

2,5

7 770

7,6

 

..

..

..

2010

1,4

4 070

..

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2015

 

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Majs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,3

10

58,7

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,7

20

96,3

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0

70,6

 

..

..

..

Svealands slättbygder

8,9

300

51,2

 

-

-

-

Götalands skogsbygder

2,3

90

68,8

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,4

20

61,7

 

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

3,5

520

31,7

 

6,1

80

45,3

2014

2,2

330

36,0

 

1,0

10

90,3

2013

1,5

280

60,0

 

2,4

30

44,9

2012

8,3

1 500

20,5

 

3,8

90

32,2

2011

4,8

8 400

8,8

 

1,6

30

70,3

2010

2,0

3 190

..

 

3,8

50

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

28 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2015

 

Område

Spannmål totalt

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

1,2

370

34,5

 

Uppsala

0,2

180

40,1

 

Södermanlands

1,0

590

38,7

 

Östergötlands

0,7

670

37,7

 

Jönköpings

0,4

60

52,8

 

Kronobergs

1,3

100

74,3

 

Kalmar

0,8

270

34,0

 

Gotlands

0,7

240

58,8

 

Blekinge

1,2

120

75,5

 

Skåne

0,1

200

22,6

 

Hallands

0,5

210

39,4

 

Västra Götalands

0,2

400

30,1

 

Värmlands

0,9

240

42,9

 

Örebro

0,4

190

25,4

 

Västmanlands

0,7

380

79,4

 

Dalarnas

2,4

400

69,6

 

Gävleborgs

1,3

210

36,8

 

Västernorrlands

8,2

300

32,4

 

Jämtlands

10,2

170

32,2

 

Västerbottens

5,5

370

21,5

 

Norrbottens

16,3

520

19,7

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

220

23,5

 

Götalands mellanbygder

0,4

530

35,9

 

Götalands norra slättbygder

0,1

310

29,2

 

Svealands slättbygder

0,6

1 690

24,5

 

Götalands skogsbygder

0,9

860

26,2

 

Mell. Sveriges skogsbygder

1,7

790

46,4

 

Nedre Norrland

4,7

870

19,8

 

Övre Norrland

8,8

880

14,5

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

0,6

6 120

10,7

 

2014

0,3

3 100

12,7

 

2013

0,3

3 220

19,7

 

2012

3,2

31 520

5,2

 

2011

2,2

22 110

6,0

 

2010

1,1

10 770

..

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.