Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

3. Rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

130

..

..

Uppsala

22

5 710

4,6

910

5 200

4,6

Södermanlands

15

..

..

590

..

..

Östergötlands

50

7 470

2,3

2 630

19 700

2,3

Jönköpings

-

..

..

30

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

21

5 800

7,4

480

2 800

7,4

Gotlands

20

4 620

10,9

690

3 200

10,9

Blekinge

3

..

..

140

..

..

Skåne

143

6 730

1,5

11 240

75 600

1,5

Hallands

8

..

..

330

..

..

Västra Götalands

78

6 180

2,7

5 130

31 700

2,7

Värmlands

10

..

..

240

..

..

Örebro

13

..

..

500

..

..

Västmanlands

8

..

..

230

..

..

Dalarnas

6

..

..

230

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

88

6 870

1,5

5 210

35 800

1,5

Götalands mellanbygder

94

6 230

2,7

6 920

43 100

2,6

Götalands norra slättbygder

119

6 730

2,0

7 170

48 200

2,0

Svealands slättbygder

70

5 060

3,3

2 510

12 700

3,3

Götalands skogsbygder

23

6 010

6,0

1 090

6 600

6,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

620

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 730

.

24 400

139 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.