Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2015

30. Oilseed crops. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2015

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,8

10

19,9

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

55,3

 

5,7

30

58,5

Södermanlands

1,9

50

23,7

 

..

..

..

Östergötlands

0,2

20

37,6

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

0,3

0

54,9

 

..

..

..

Skåne

0,1

30

52,2

 

..

..

..

Hallands

0,8

20

57,7

 

..

..

..

Västra Götalands

0,2

20

36,5

 

0,0

0

79,8

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,1

0

79,7

 

..

..

..

Västmanlands

1,4

20

44,4

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

30

46,8

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0

84,3

 

0,5

0

65,7

Götalands norra slättbygder

0,1

20

12,8

 

0,0

0

79,5

Svealands slättbygder

0,9

80

17,6

 

4,6

100

38,5

Götalands skogsbygder

0,5

20

44,3

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,1

20

59,8

 

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,2

160

14,7

 

3,6

160

27,8

2014

0,5

370

19,7

 

2,0

290

18,3

2013

1,3

950

16,2

 

1,0

520

20,5

2012

0,5

320

30,2

 

1,7

780

12,1

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2015

30 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2015

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

-

-

-

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

..

..

..

 

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

-

-

-

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,6

0

83,6

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

2,0

20

27,3

 

3,4

30

67,2

2014

0,8

10

26,2

 

9,4

120

24,7

2013

..

..

..

 

0,1

0

80,5

2012

0

0

83,0

 

4,2

90

21,8

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2015

30 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2015

 

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,2

60

48,9

 

..

..

..

Uppsala

1,3

30

60,0

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

2,0

70

20,4

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,5

50

29,1

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

0,2

0

54,9

 

-

-

-

Skåne

0,2

90

36,9

 

..

..

..

Hallands

1,7

40

48,4

 

..

..

..

Västra Götalands

0,2

20

30,5

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,4

10

73,2

 

..

..

..

Västmanlands

1,1

20

44,6

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

70

35,3

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

10

50,3

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,1

20

12,8

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

1,5

180

21,6

 

0,0

0

59,7

Götalands skogsbygder

1,4

50

37,2

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

3,5

50

50,7

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,4

370

14,9

 

0,2

10

31,3

2014

0,8

780

12,2

 

1,3

80

44,2

2013

1,2

1 490

12,6

 

0,2

10

94,9

2012

1,1

1 180

11,4

 

12,5

1 100

14,7

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.