Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)

32. Cereals. Area harvested as green fodder

Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1601)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

7,7

210

52,8

Jönköpings

0,2

0

76,3

 

11,3

80

55,2

Kronobergs

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Kalmar

0,1

10

92,0

 

15,7

290

49,1

Gotlands

0,0

0

0,0

 

1,3

50

65,3

Blekinge

0,2

10

93,2

 

0,6

10

83,7

Skåne

0,3

280

22,7

 

0,0

0

18,6

Hallands

0,0

0

0,0

 

3,0

100

64,9

Västra Götalands

0,1

80

41,8

 

2,1

200

54,2

Värmlands

1,3

60

87,3

 

0,2

10

52,8

Örebro

0,0

0

0,0

 

1,0

70

72,5

Västmanlands

0,3

70

81,9

 

0,2

10

82,0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Gävleborgs

1,6

20

30,3

 

2,2

50

15,0

Västernorrlands

..

..

..

 

25,6

130

20,3

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

70

73,9

 

1,4

90

81,3

Götalands mellanbygder

0,6

240

18,6

 

4,3

340

56,8

Götalands norra slättbygder

0,0

50

39,8

 

1,2

100

46,6

Svealands slättbygder

0,1

70

81,5

 

0,1

20

55,9

Götalands skogsbygder

0,2

30

65,9

 

8,0

480

34,8

Mell. Sveriges skogsbygder

0,8

80

62,4

 

2,7

110

43,8

Nedre Norrland

..

..

..

 

6,1

140

23,7

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,1

570

19,2

 

2,5

1 610

19,4

2014

0,1

450

26,0

 

1,7

1 250

17,6

2013

0,5

970

21,0

 

1,6

1 910

12,2

2012

0,0

130

34,6

 

2,2

1 880

11,6

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1601)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

1,6

10

92,0

 

0,7

20

87,6

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,5

60

18,8

 

2,0

90

65,3

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,4

20

89,1

 

0,2

0

32,5

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

2,6

80

65,0

Götalands mellanbygder

1,0

70

20,5

 

0,4

30

66,1

Götalands norra slättbygder

0,3

20

88,9

 

0,1

0

32,2

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,3

0

63,0

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,5

120

26,3

 

0,9

140

42,6

2014

0,8

220

27,6

 

0,0

10

25,2

2013

0,4

110

47,8

 

0,9

120

36,5

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1601)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,8

170

52,6

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,7

220

69,4

 

0,4

30

96,7

Södermanlands

1,9

260

53,1

 

0,8

70

44,2

Östergötlands

2,1

260

68,8

 

1,2

110

91,6

Jönköpings

15,1

1 030

29,3

 

7,9

470

43,6

Kronobergs

2,1

60

34,6

 

10,8

350

34,2

Kalmar

5,9

590

37,7

 

11,6

350

48,2

Gotlands

1,9

220

39,8

 

0,0

0

0,0

Blekinge

1,1

40

69,6

 

22,8

160

44,9

Skåne

1,3

1 050

30,8

 

4,7

390

53,5

Hallands

1,4

260

60,1

 

7,4

520

46,1

Västra Götalands

2,4

970

54,2

 

1,5

930

30,9

Värmlands

5,8

520

85,1

 

8,1

820

45,5

Örebro

0,7

90

38,1

 

6,6

930

49,6

Västmanlands

0,1

10

29,9

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

1,3

100

81,6

 

5,8

250

74,0

Gävleborgs

3,9

360

32,5

 

16,0

530

42,3

Västernorrlands

11,0

360

34,0

 

..

..

..

Jämtlands

27,0

560

11,4

 

..

..

..

Västerbottens

14,4

1 010

26,2

 

33,1

250

35,7

Norrbottens

13,4

430

26,4

 

19,6

70

49,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

70

62,8

 

1,2

120

65,8

Götalands mellanbygder

2,2

940

28,3

 

9,7

450

48,3

Götalands norra slättbygder

0,7

280

19,1

 

0,7

400

28,2

Svealands slättbygder

1,3

1 150

45,4

 

1,8

930

51,4

Götalands skogsbygder

9,0

2 900

22,4

 

7,2

2 090

21,0

Mell. Sveriges skogsbygder

1,1

160

38,8

 

9,9

1 420

34,1

Nedre Norrland

9,1

1 310

14,3

 

23,3

700

32,2

Övre Norrland

14,1

1 460

20,1

 

28,2

310

29,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

2,7

8 500

11,8

 

3,9

6 630

13,9

2014

1,9

6 180

13,9

 

3,2

5 320

15,1

2013

1,2

4 730

16,5

 

2,8

5 570

14,8

2012

1,3

4 780

13,8

 

2,5

4 930

14,6

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1601)

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Jönköpings

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Kronobergs

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Kalmar

0,2

0

80,4

 

..

..

..

Gotlands

1,4

40

94,6

 

-

-

-

Blekinge

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Skåne

1,6

110

32,8

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,8

50

78,8

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

1,2

10

81,4

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,5

80

34,2

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

70

65,7

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,5

50

78,8

 

..

..

..

Svealands slättbygder

0,2

10

84,9

 

10,0

140

54,4

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

7,4

70

84,0

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

0,6

230

30,8

 

6,9

260

36,4

2014

0,4

140

33,9

 

..

..

..

2013

0,7

150

51,0

 

..

..

..

2012

0,7

180

47,9

 

..

..

..

2011

0,8

190

61,3

 

..

..

..

2010

0,9

320

..

 

..

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1601)

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Majs

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

61,0

1 340

14,8

 

..

..

..

Södermanlands

41,4

730

20,5

 

..

..

..

Östergötlands

43,3

910

22,1

 

..

..

..

Jönköpings

59,2

1 110

13,3

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

50,2

650

18,9

 

93,5

2 630

1,9

Gotlands

..

..

..

 

85,6

1 940

6,2

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

55,0

1 230

16,4

 

89,3

5 860

2,1

Hallands

49,5

650

18,3

 

93,7

2 170

1,7

Västra Götalands

44,9

4 040

11,0

 

100,0

790

0,0

Värmlands

80,6

1 720

7,8

 

..

..

..

Örebro

40,4

420

20,5

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

63,5

650

12,3

 

-

-

-

Västernorrlands

94,8

850

1,6

 

-

-

-

Jämtlands

96,8

910

2,1

 

-

-

-

Västerbottens

82,3

810

2,8

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46,5

540

16,8

 

80,6

3 650

3,6

Götalands mellanbygder

54,5

1 400

14,5

 

92,7

7 990

1,5

Götalands norra slättbygder

44,2

2 790

13,2

 

100,0

1 160

0,0

Svealands slättbygder

48,7

3 260

10,1

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

55,7

4 690

7,8

 

99,9

2 020

0,1

Mell. Sveriges skogsbygder

56,3

1 910

12,5

 

..

..

..

Nedre Norrland

81,7

2 310

4,7

 

-

-

-

Övre Norrland

82,3

1 190

2,4

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

55,3

18 160

3,9

 

92,2

15 650

1,0

2014

60,1

23 310

3,7

 

94,3

15 670

0,9

2013

50,6

19 650

3,8

 

92,0

14 630

1,1

2012

55,4

22 250

3,6

 

85,7

14 120

2,3

2011

49,0

21 820

3,8

 

86,8

13 740

1,9

2010

50,9

25 240

..

 

91,8

14 980

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

32 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)
32 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1601)

 

Område

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

1,4

460

27,1

 

Uppsala

2,0

1 800

24,4

 

Södermanlands

2,0

1 210

21,4

 

Östergötlands

2,6

2 410

15,5

 

Jönköpings

16,1

2 940

15,9

 

Kronobergs

9,4

840

19,9

 

Kalmar

12,0

4 540

9,6

 

Gotlands

7,4

2 700

18,8

 

Blekinge

8,0

830

19,7

 

Skåne

4,0

9 090

10,3

 

Hallands

7,6

3 690

13,6

 

Västra Götalands

3,4

7 090

13,2

 

Värmlands

10,8

3 250

21,2

 

Örebro

3,0

1 610

31,0

 

Västmanlands

0,7

400

42,9

 

Dalarnas

5,2

930

31,8

 

Gävleborgs

9,4

1 610

18,0

 

Västernorrlands

28,4

1 470

13,1

 

Jämtlands

48,2

1 530

5,5

 

Västerbottens

24,2

2 160

14,6

 

Norrbottens

21,0

850

16,8

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,4

4 720

10,4

 

Götalands mellanbygder

8,7

11 540

7,8

 

Götalands norra slättbygder

2,0

4 880

12,1

 

Svealands slättbygder

2,0

6 160

14,6

 

Götalands skogsbygder

11,7

12 300

9,3

 

Mell. Sveriges skogsbygder

7,3

3 770

15,3

 

Nedre Norrland

19,5

4 500

8,3

 

Övre Norrland

24,1

3 170

10,9

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

4,8

51 860

4,0

 

2014

4,9

52 550

5,0

 

2013

4,7

47 840

4,1

 

2012

4,6

48 280

4,0

 

2011

4,6

48 070

4,0

 

2010

50,9

25 240

..

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
2) Från och med 2007 ingår majs.