Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

33. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1601 1)

33. Peas and field beans. Area harvested as green fodder

Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1601)

 

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

1,9

70

88,6

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,3

10

94,9

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

3,4

80

48,1

 

0,7

20

80,8

Hallands

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

3,2

70

53,8

 

1,5

160

96,7

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

1,0

10

22,2

 

1,0

10

90,1

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4,3

70

47,1

 

0,7

20

81,1

Götalands mellanbygder

0,9

30

72,4

 

3,5

40

89,2

Götalands norra slättbygder

2,7

140

51,1

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,4

40

69,7

 

0,3

10

78,9

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

5,7

110

94,6

Mell. Sveriges skogsbygder

1,7

20

53,3

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

1,4

320

29,2

 

0,9

230

63,3

2014

1,1

170

37,0

 

3,0

580

30,6

2013

0,7

90

44,5

 

0,8

150

31,7

2012

1,2

160

30,4

 

0,5

90

42,3

2011

1,6

260

39,6

 

0,6

100

71,3

2010

0,3

80

..

 

1,5

200

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.