Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2015

35. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2015

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

136

121

4

11

Uppsala

282

257

13

12

Södermanlands

227

213

3

11

Östergötlands

369

346

12

11

Jönköpings

104

100

2

2

Kronobergs

78

75

2

1

Kalmar

213

206

1

6

Gotlands

188

175

7

6

Blekinge

90

83

3

4

Skåne

678

636

21

21

Hallands

201

191

7

3

Västra Götalands

623

576

26

21

Värmlands

153

139

4

10

Örebro

195

178

5

12

Västmanlands

207

193

10

4

Dalarnas

106

97

5

4

Gävleborgs

132

126

1

5

Västernorrlands

90

83

2

5

Jämtlands

107

100

2

5

Västerbottens

119

112

2

5

Norrbottens

83

77

4

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

593

553

21

19

Götalands mellanbygder

572

540

16

16

Götalands norra slättbygder

761

714

25

22

Svealands slättbygder

1 087

999

36

52

Götalands skogsbygder

566

539

13

14

Mell. Sveriges skogsbygder

287

255

14

18

Nedre Norrland

298

281

4

13

Övre Norrland

217

203

7

7

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2015

4 381

4 084

136

161

2014

4 392

4 082

162

148

2013

4 371

4 104

143

124

2012

4 377

4 029

178

170

2011

4 381

4 076

169

136

2010

4 376

4 110

147

119


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.