Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2015

36. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2015

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

2

3

 

0

0

0

Uppsala

11

9

2

 

0

0

0

Södermanlands

4

3

1

 

1

1

0

Östergötlands

98

87

11

 

0

0

0

Jönköpings

7

6

1

 

0

0

0

Kronobergs

2

2

0

 

1

1

0

Kalmar

19

19

0

 

30

29

1

Gotlands

45

43

2

 

0

0

0

Blekinge

11

9

2

 

43

37

6

Skåne

264

244

20

 

112

105

7

Hallands

88

83

5

 

0

0

0

Västra Götalands

103

94

9

 

3

3

0

Värmlands

30

29

1

 

0

0

0

Örebro

28

28

0

 

0

0

0

Västmanlands

3

3

0

 

0

0

0

Dalarnas

66

61

5

 

0

0

0

Gävleborgs

26

25

1

 

0

0

0

Västernorrlands

15

11

4

 

0

0

0

Jämtlands

16

15

1

 

0

0

0

Västerbottens

37

35

2

 

0

0

0

Norrbottens

31

29

2

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

219

203

16

 

24

20

4

Götalands mellanbygder

185

176

9

 

147

139

8

Götalands norra slättbygder

174

159

15

 

3

3

0

Svealands slättbygder

61

54

7

 

1

1

0

Götalands skogsbygder

51

43

8

 

15

13

2

Mell. Sveriges skogsbygder

70

65

5

 

0

0

0

Nedre Norrland

79

72

7

 

0

0

0

Övre Norrland

70

65

5

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2015

909

837

72

 

190

176

14

2014

985

905

80

 

186

173

13

2013

1 000

920

80

 

192

181

11

2012

1 048

980

68

 

187

176

11

2011

1 113

1 039

74

 

188

182

6

2010

1 101

1 021

80

 

181

169

12


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.