Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

37. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2015

37. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2015

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

37

33

4

Uppsala

55

47

8

Södermanlands

43

36

7

Östergötlands

76

68

8

Jönköpings

54

49

5

Kronobergs

34

30

4

Kalmar

67

59

8

Gotlands

40

35

5

Blekinge

20

18

2

Skåne

130

114

16

Hallands

72

61

11

Västra Götalands

223

201

22

Värmlands

75

55

20

Örebro

29

28

1

Västmanlands

32

32

0

Dalarnas

48

44

4

Gävleborgs

61

52

9

Västernorrlands

40

29

11

Jämtlands

33

27

6

Västerbottens

67

55

12

Norrbottens

33

32

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

109

94

15

Götalands mellanbygder

141

121

20

Götalands norra slättbygder

163

145

18

Svealands slättbygder

207

178

29

Götalands skogsbygder

268

243

25

Mell. Sveriges skogsbygder

142

123

19

Nedre Norrland

129

105

24

Övre Norrland

110

96

14

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2015

1 269

1 105

164

2014

1 000

894

106

2013

1 000

889

111

2012

1 000

881

119

2011

1 000

894

106

2010

1 000

910

90


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.