Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

160

..

..

Uppsala

5

..

..

250

..

..

Södermanlands

3

..

..

130

..

..

Östergötlands

25

8 100

1,9

1 220

9 900

1,9

Jönköpings

2

..

..

40

..

..

Kronobergs

-

..

..

20

..

..

Kalmar

72

5 950

3,2

2 860

17 000

3,2

Gotlands

75

5 730

4,9

3 580

20 500

4,9

Blekinge

12

..

..

320

..

..

Skåne

72

6 240

2,5

4 370

27 300

2,7

Hallands

17

..

..

540

..

..

Västra Götalands

43

6 450

2,8

1 660

10 700

2,8

Värmlands

2

..

..

100

..

..

Örebro

6

..

..

230

..

..

Västmanlands

2

..

..

90

..

..

Dalarnas

1

..

..

.

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

6 230

3,2

3 010

18 700

3,6

Götalands mellanbygder

164

5 830

2,7

8 100

47 200

2,7

Götalands norra slättbygder

62

7 140

2,2

2 640

18 800

2,2

Svealands slättbygder

20

6 460

3,9

880

5 700

3,9

Götalands skogsbygder

30

5 860

3,7

870

5 100

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

60

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 600

.

13 550

74 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.