Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

77

4 140

4,3

9 260

38 300

4,4

Uppsala

208

4 840

1,9

31 220

151 200

2,0

Södermanlands

131

5 090

2,2

13 480

68 600

2,4

Östergötlands

159

5 310

2,6

12 380

65 800

2,9

Jönköpings

62

4 100

5,1

5 760

23 600

7,6

Kronobergs

50

4 340

4,8

3 030

13 100

4,8

Kalmar

128

4 920

3,5

9 350

46 000

4,3

Gotlands

115

5 060

3,1

11 810

59 700

3,3

Blekinge

63

4 980

5,2

3 130

15 600

5,1

Skåne

520

6 720

0,8

78 450

526 800

0,8

Hallands

137

5 720

2,0

18 280

104 500

2,2

Västra Götalands

300

4 810

2,1

39 980

192 300

2,5

Värmlands

89

4 130

3,3

8 350

34 500

6,0

Örebro

120

4 960

2,0

13 590

67 400

2,0

Västmanlands

120

5 090

2,2

15 720

80 000

2,2

Dalarnas

66

3 590

5,7

7 310

26 300

5,5

Gävleborgs

85

3 440

4,1

8 860

30 500

4,3

Västernorrlands

46

2 510

5,6

2 900

7 300

7,2

Jämtlands

39

2 780

4,4

1 520

4 200

6,0

Västerbottens

62

2 310

4,2

6 040

13 900

6,0

Norrbottens

53

1 520

5,7

2 810

4 300

6,9

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

465

6 800

0,8

68 700

467 000

0,8

Götalands mellanbygder

377

5 670

1,4

41 300

234 200

1,6

Götalands norra slättbygder

363

5 120

1,9

40 420

207 000

1,9

Svealands slättbygder

690

4 860

1,1

86 460

420 300

1,2

Götalands skogsbygder

314

4 530

2,1

29 450

133 500

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

141

3 690

3,4

15 190

56 100

3,5

Nedre Norrland

164

3 110

3,4

13 100

40 700

3,6

Övre Norrland

116

2 070

3,7

8 890

18 400

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

4 510

.

330 280

1 497 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.