Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

57

3 620

6,3

3 870

14 000

6,3

Uppsala

86

4 650

2,9

8 010

37 200

3,0

Södermanlands

97

4 220

5,4

8 030

33 900

5,4

Östergötlands

129

4 200

3,5

8 990

37 700

3,7

Jönköpings

61

4 390

3,7

5 520

24 200

5,6

Kronobergs

42

4 800

1,9

2 860

13 700

4,6

Kalmar

39

4 720

5,3

2 660

12 600

8,6

Gotlands

33

3 480

7,2

1 150

4 000

7,2

Blekinge

20

5 030

5,7

560

2 800

14,1

Skåne

120

5 950

3,2

7 880

46 800

4,0

Hallands

104

5 190

3,3

6 540

33 900

4,7

Västra Götalands

409

4 650

2,2

60 730

282 300

2,2

Värmlands

94

4 330

4,4

9 340

40 400

6,1

Örebro

126

4 800

2,7

13 150

63 100

4,3

Västmanlands

134

4 810

3,2

14 470

69 600

3,3

Dalarnas

59

4 480

4,2

4 010

18 000

6,4

Gävleborgs

54

3 680

6,1

2 770

10 200

9,7

Västernorrlands

11

..

..

300

..

..

Jämtlands

4

..

..

70

..

..

Västerbottens

20

2 470

11,9

500

1 200

23,4

Norrbottens

19

..

..

280

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

158

6 010

2,3

9 590

57 700

2,4

Götalands mellanbygder

91

4 790

4,7

4 230

20 200

7,0

Götalands norra slättbygder

424

4 890

2,1

53 230

260 300

2,1

Svealands slättbygder

536

4 640

1,6

51 410

238 500

1,9

Götalands skogsbygder

265

4 030

2,8

27 200

109 500

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

149

4 100

3,6

12 890

52 900

5,2

Nedre Norrland

56

2 970

6,1

2 290

6 800

11,6

Övre Norrland

39

2 310

9,0

790

1 800

16,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 970

.

175 940

700 000

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.