Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

7. Winter triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

840

..

..

Uppsala

21

6 000

4,7

1 420

8 500

4,7

Södermanlands

52

6 060

2,5

3 270

19 800

2,5

Östergötlands

95

6 470

2,2

6 060

39 200

2,2

Jönköpings

20

5 020

6,5

550

2 800

6,5

Kronobergs

20

5 130

4,2

530

2 700

4,2

Kalmar

64

5 650

3,6

3 220

18 200

3,6

Gotlands

65

5 920

3,8

2 680

15 900

4,0

Blekinge

23

5 280

6,8

630

3 300

6,8

Skåne

104

6 190

2,3

6 990

43 300

2,4

Hallands

70

6 190

2,3

3 530

21 900

2,3

Västra Götalands

96

5 820

2,4

6 280

36 600

2,4

Värmlands

9

..

..

310

..

..

Örebro

25

5 320

5,5

1 140

6 100

5,6

Västmanlands

20

5 670

5,0

800

4 500

4,9

Dalarnas

1

..

..

150

..

..

Gävleborgs

1

..

..

90

..

..

Västernorrlands

1

..

..

20

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

6 240

2,1

5 250

32 700

2,1

Götalands mellanbygder

170

5 910

2,2

8 640

51 000

2,3

Götalands norra slättbygder

144

6 270

1,8

8 740

54 900

1,9

Svealands slättbygder

129

6 070

1,8

7 320

44 400

1,8

Götalands skogsbygder

125

5 680

2,7

6 500

36 900

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

28

5 360

3,9

2 020

10 900

3,9

Nedre Norrland

1

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

5 120

.

28 940

148 900

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete inklusive vårrågvete.