Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

8. Spring triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

170

..

..

Uppsala

5

..

..

290

..

..

Södermanlands

5

..

..

290

..

..

Östergötlands

12

..

..

490

..

..

Jönköpings

5

..

..

160

..

..

Kronobergs

2

..

..

80

..

..

Kalmar

8

..

..

320

..

..

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

10

..

..

340

..

..

Hallands

2

..

..

60

..

..

Västra Götalands

8

..

..

550

..

..

Värmlands

4

..

..

300

..

..

Örebro

4

..

..

290

..

..

Västmanlands

-

..

..

50

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

150

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

220

..

..

Götalands norra slättbygder

13

..

..

570

..

..

Svealands slättbygder

18

..

..

1 220

..

..

Götalands skogsbygder

21

3 790

7,9

880

3 300

10,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

410

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2015

70

3 640

6,8

3 450

12 500

7,3

2014

..

..

..

..

..

..

2013

..

..

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

..

..

2010

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

.

.

.

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.

3) För åren 2010–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete inklusive vårrågvete, se tabell 7.