Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

9. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

510

..

..

Uppsala

15

..

..

850

..

..

Södermanlands

17

..

..

1 040

..

..

Östergötlands

18

..

..

1 190

..

..

Jönköpings

15

..

..

770

..

..

Kronobergs

8

..

..

230

..

..

Kalmar

12

..

..

640

..

..

Gotlands

7

..

..

300

..

..

Blekinge

2

..

..

40

..

..

Skåne

16

..

..

1 000

..

..

Hallands

11

..

..

660

..

..

Västra Götalands

70

3 770

3,0

4 970

18 600

9,4

Värmlands

10

..

..

410

..

..

Örebro

11

..

..

620

..

..

Västmanlands

9

..

..

470

..

..

Dalarnas

7

..

..

210

..

..

Gävleborgs

13

..

..

370

..

..

Västernorrlands

4

..

..

50

..

..

Jämtlands

2

..

..

30

..

..

Västerbottens

9

..

..

170

..

..

Norrbottens

4

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

630

..

..

Götalands mellanbygder

21

4 170

8,2

1 170

4 800

19,5

Götalands norra slättbygder

57

3 870

3,6

3 520

13 600

10,8

Svealands slättbygder

59

3 240

7,8

3 430

11 100

12,6

Götalands skogsbygder

61

3 470

4,3

3 730

12 800

10,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

3 550

4,6

1 480

5 300

15,9

Nedre Norrland

18

..

..

520

..

..

Övre Norrland

13

..

..

260

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20102014

.

3 190

.

19 650

62 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.