Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

90

5 710

2,4

12 920

73 800

2,4

Uppsala

206

6 080

1,2

30 080

183 000

1,2

Södermanlands

169

6 160

1,3

24 820

152 900

1,3

Östergötlands

280

6 800

1,0

56 010

381 100

1,1

Jönköpings

33

5 530

3,9

2 180

12 100

3,9

Kronobergs

18

..

..

730

..

..

Kalmar

136

6 850

2,0

14 290

97 900

2,0

Gotlands

133

6 480

1,5

11 300

73 200

1,5

Blekinge

53

7 100

2,8

4 100

29 100

2,8

Skåne

506

7 670

0,7

107 000

820 700

0,7

Hallands

112

6 200

1,9

12 660

78 500

1,9

Västra Götalands

377

6 060

1,1

68 680

416 400

1,1

Värmlands

51

5 380

2,9

3 260

17 500

2,9

Örebro

116

6 430

1,2

10 610

68 200

1,2

Västmanlands

126

5 680

3,3

12 940

73 500

3,3

Dalarnas

36

5 670

4,7

1 960

11 100

4,7

Gävleborgs

11

..

..

670

..

..

Västernorrlands

3

..

..

80

..

..

Jämtlands

4

..

..

90

..

..

Västerbottens

1

..

..

20

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

458

7 660

0,7

91 230

698 400

0,7

Götalands mellanbygder

405

7 080

0,8

50 020

354 300

0,9

Götalands norra slättbygder

555

6 510

0,8

113 660

739 700

0,8

Svealands slättbygder

725

6 060

0,8

92 600

560 700

0,8

Götalands skogsbygder

202

5 450

2,8

18 160

99 000

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

101

5 410

3,3

8 220

44 500

3,3

Nedre Norrland

14

..

..

470

..

..

Övre Norrland

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

2 461

6 680

0,4

374 380

2 502 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

6 720

0,2

323 150

2 190 800

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.