Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

10. Grain maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

1

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

8

..

..

210

..

..

Gotlands

2

..

..

150

..

..

Blekinge

2

..

..

70

..

..

Skåne

21

7 930

4,7

1 330

10 500

20,4

Hallands

1

..

..

90

..

..

Västra Götalands

2

..

..

10

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

..

..

0

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

1 040

..

..

Götalands mellanbygder

17

..

..

780

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

..

..

Svealands slättbygder

1

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

37

8 030

4,0

1 710

13 800

16,2

2015

36

5 760

4,1

1 330

6 400

13,5

2014

35

7 400

3,3

950

7 100

14,1

2013

40

5 990

3,4

1 270

7 400

12,4

2012

37

6 290

4,0

2 360

14 600

15,9

2011

40

8 020

2,1

2 090

16 000

13,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

6 690

1,5

1 600

10 300

6,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.