Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

11. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

47

3 490

1,5

1 680

5 900

1,6

Uppsala

152

3 700

1,9

5 180

19 200

1,9

Södermanlands

61

3 500

2,5

1 640

5 700

2,5

Östergötlands

102

4 230

2,0

3 680

15 500

2,0

Jönköpings

3

..

..

50

..

..

Kronobergs

-

..

..

0

..

..

Kalmar

36

4 130

2,3

780

3 200

2,2

Gotlands

76

4 030

2,6

2 640

10 600

3,1

Blekinge

5

..

..

70

..

..

Skåne

60

3 660

4,3

2 250

8 200

4,4

Hallands

7

..

..

190

..

..

Västra Götalands

71

3 530

4,8

2 260

8 000

4,8

Värmlands

22

3 130

2,8

520

1 600

2,8

Örebro

61

3 510

3,3

1 390

4 900

3,3

Västmanlands

75

3 140

3,2

2 260

7 100

3,2

Dalarnas

18

..

..

320

..

..

Gävleborgs

12

..

..

220

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49

3 660

4,8

1 570

5 800

5,0

Götalands mellanbygder

125

3 980

2,1

4 190

16 700

2,4

Götalands norra slättbygder

153

3 990

2,3

5 280

21 100

2,3

Svealands slättbygder

407

3 540

1,1

12 340

43 700

1,1

Götalands skogsbygder

28

3 900

2,9

680

2 700

4,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

43

2 770

5,9

1 030

2 900

6,0

Nedre Norrland

4

..

..

70

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

810

3 680

0,9

25 170

92 700

1,0

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 100

0,8

15 560

49 700

0,8


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.