Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

12. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

160

..

..

Uppsala

17

..

..

730

..

..

Södermanlands

32

3 470

4,6

1 170

4 000

4,6

Östergötlands

96

3 320

2,6

5 510

18 300

2,6

Jönköpings

3

..

..

100

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

..

..

Kalmar

13

..

..

290

..

..

Gotlands

10

..

..

290

..

..

Blekinge

8

..

..

190

..

..

Skåne

53

3 630

2,8

3 170

11 500

8,4

Hallands

39

3 120

7,6

2 090

6 500

7,6

Västra Götalands

190

3 700

2,6

12 450

46 000

2,6

Värmlands

29

3 280

4,8

1 040

3 400

4,8

Örebro

24

3 020

3,5

870

2 600

3,6

Västmanlands

26

3 600

3,1

1 350

4 900

3,1

Dalarnas

1

..

..

80

..

..

Gävleborgs

3

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

69

3 650

2,9

4 020

14 700

2,9

Götalands mellanbygder

34

3 550

2,9

1 190

4 200

14,5

Götalands norra slättbygder

238

3 670

2,1

15 620

57 300

2,1

Svealands slättbygder

129

3 420

2,3

5 060

17 300

2,3

Götalands skogsbygder

56

2 930

6,7

2 610

7 600

6,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

28

2 770

6,8

1 060

3 000

7,3

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

554

3 520

1,3

29 540

103 900

1,4

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 460

0,8

19 030

66 500

1,0


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.