Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

13. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

36

3 050

1,9

1 330

4 000

1,9

Uppsala

57

3 200

2,4

2 280

7 300

2,4

Södermanlands

68

3 640

1,1

2 670

9 700

1,1

Östergötlands

167

3 140

1,8

8 090

25 400

1,8

Jönköpings

15

..

..

320

..

..

Kronobergs

4

..

..

100

..

..

Kalmar

93

3 460

1,6

4 010

13 900

1,7

Gotlands

118

3 010

2,2

4 470

13 400

2,3

Blekinge

34

3 580

3,3

950

3 400

3,3

Skåne

444

2 880

1,0

44 670

128 500

1,0

Hallands

70

2 990

2,7

2 960

8 800

2,7

Västra Götalands

190

2 930

1,6

8 660

25 400

1,7

Värmlands

8

..

..

120

..

..

Örebro

51

3 350

2,1

1 530

5 100

2,1

Västmanlands

31

2 600

2,9

980

2 500

2,9

Dalarnas

13

..

..

240

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

385

2 980

1,0

34 680

103 500

1,0

Götalands mellanbygder

329

2 930

1,4

20 050

58 800

1,4

Götalands norra slättbygder

321

3 040

1,3

15 460

46 900

1,3

Svealands slättbygder

244

3 290

0,9

8 740

28 800

0,9

Götalands skogsbygder

86

2 740

4,7

3 550

9 700

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

35

2 770

4,5

910

2 500

4,5

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

1 400

3 000

0,6

83 390

250 200

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 530

0,3

71 540

255 500

0,3


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.