Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

14. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 080

1,2

980

2 000

1,2

Uppsala

42

2 490

1,8

1 430

3 600

1,8

Södermanlands

25

2 210

2,4

920

2 000

2,4

Östergötlands

19

..

..

530

..

..

Jönköpings

2

..

..

30

..

..

Kronobergs

1

..

..

50

..

..

Kalmar

7

..

..

90

..

..

Gotlands

20

1 800

9,0

520

900

9,0

Blekinge

-

..

..

20

..

..

Skåne

5

..

..

220

..

..

Hallands

5

..

..

200

..

..

Västra Götalands

24

2 040

5,4

680

1 400

5,4

Värmlands

14

..

..

290

..

..

Örebro

13

..

..

380

..

..

Västmanlands

26

2 310

1,4

960

2 200

1,4

Dalarnas

5

..

..

90

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

290

..

..

Götalands mellanbygder

24

1 890

7,8

600

1 100

7,8

Götalands norra slättbygder

35

1 930

6,3

950

1 800

6,3

Svealands slättbygder

138

2 240

1,0

4 730

10 600

1,0

Götalands skogsbygder

14

..

..

420

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

13

..

..

430

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

233

2 090

1,5

7 420

15 500

1,5

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 950

0,7

30 220

58 900

0,7


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.