Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

16. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

10

..

..

Uppsala

-

..

..

10

..

..

Södermanlands

-

..

..

10

..

..

Östergötlands

1

..

..

50

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

20

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

70

..

..

Värmlands

1

..

..

60

..

..

Örebro

-

..

..

10

..

..

Västmanlands

-

..

..

10

..

..

Dalarnas

7

..

..

170

..

..

Gävleborgs

15

..

..

360

..

..

Västernorrlands

2

..

..

60

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

4

..

..

80

..

..

Norrbottens

7

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

20

..

..

Götalands mellanbygder

-

..

..

0

..

..

Götalands norra slättbygder

-

..

..

50

..

..

Svealands slättbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands skogsbygder

2

..

..

90

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

8

..

..

270

..

..

Nedre Norrland

17

..

..

400

..

..

Övre Norrland

11

..

..

200

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

41

1 220

4,0

1 090

1 300

4,0

2015

42

1 240

6,1

980

1 200

6,1

2014

44

1 070

5,6

1 280

1 400

5,6

2013

88

1 370

4,3

2 740

3 700

4,3

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 280

2,4

1 750

2 300

2,5


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.