Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

17. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

710

..

..

Uppsala

27

2 140

1,6

990

2 100

1,6

Södermanlands

20

2 090

1,5

850

1 800

1,5

Östergötlands

82

2 100

1,8

3 750

7 900

1,7

Jönköpings

-

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

90

..

..

Gotlands

1

..

..

0

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

320

..

..

Hallands

2

..

..

30

..

..

Västra Götalands

21

1 750

5,8

570

1 000

5,8

Värmlands

1

..

..

30

..

..

Örebro

10

..

..

300

..

..

Västmanlands

22

1 670

4,5

750

1 200

4,5

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

330

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

100

..

..

Götalands norra slättbygder

95

2 040

1,9

4 060

8 300

1,8

Svealands slättbygder

92

1 990

1,3

3 550

7 100

1,3

Götalands skogsbygder

4

..

..

80

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

290

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

213

1 990

1,3

8 400

16 800

1,2

2015

187

1 960

1,3

7 100

13 900

1,3

2014

155

1 680

2,2

6 560

11 000

2,2

2013

113

1 990

1,4

4 840

9 600

1,4

2012

161

1 410

3,1

8 800

12 400

3,0

2011

292

1 570

1,4

14 620

23 000

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

1 720

0,9

8 380

14 000

0,9


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.