Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

18. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

780

..

..

Uppsala

15

..

..

1 530

..

..

Södermanlands

17

..

..

1 410

..

..

Östergötlands

40

12 150

13,1

3 410

41 400

22,4

Jönköpings

51

12 150

8,3

4 240

51 500

19,7

Kronobergs

22

11 950

13,1

1 310

15 700

23,8

Kalmar

35

17 650

9,1

2 460

43 500

22,0

Gotlands

14

..

..

1 050

..

..

Blekinge

8

..

..

350

..

..

Skåne

54

15 080

10,0

4 840

73 000

20,5

Hallands

21

17 490

12,4

1 210

21 200

28,6

Västra Götalands

56

13 570

9,1

4 800

65 100

16,9

Värmlands

40

9 580

9,0

2 420

23 200

18,1

Örebro

18

..

..

1 140

..

..

Västmanlands

10

..

..

1 280

..

..

Dalarnas

19

..

..

780

..

..

Gävleborgs

33

6 430

19,9

1 950

12 500

19,4

Västernorrlands

39

6 920

8,8

1 390

9 600

13,3

Jämtlands

67

11 580

3,9

1 340

15 500

6,9

Västerbottens

58

9 590

7,8

1 760

16 900

13,0

Norrbottens

22

8 810

12,8

660

5 900

20,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

22 120

9,7

1 310

29 000

22,9

Götalands mellanbygder

56

16 970

8,4

4 410

74 900

18,8

Götalands norra slättbygder

52

14 920

6,7

3 510

52 400

17,7

Svealands slättbygder

78

11 990

17,3

6 050

72 600

27,7

Götalands skogsbygder

159

12 200

6,3

13 630

166 200

12,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

66

10 630

5,7

3 970

42 200

14,7

Nedre Norrland

125

8 040

8,6

4 550

36 600

9,2

Övre Norrland

92

10 000

6,3

2 630

26 300

10,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

653

12 420

3,9

40 080

497 700

6,8

2015

662

12 130

5,0

40 570

492 200

8,7

2014

681

12 140

5,1

41 380

502 400

8,2

2013

639

11 920

3,5

36 660

437 100

5,9

2012

626

9 730

3,2

37 360

363 700

5,3

2011

644

9 120

4,0

36 870

336 200

6,3

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).