Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

19. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

..

..

Uppsala

3

..

..

110

..

..

Södermanlands

6

..

..

140

..

..

Östergötlands

11

..

..

690

..

..

Jönköpings

4

..

..

100

..

..

Kronobergs

1

..

..

40

..

..

Kalmar

65

37 510

3,3

3 670

137 600

3,6

Gotlands

31

38 190

3,6

1 970

75 200

5,9

Blekinge

10

..

..

510

..

..

Skåne

59

42 090

3,3

5 100

214 600

6,1

Hallands

28

42 840

2,9

2 260

96 800

4,2

Västra Götalands

11

..

..

650

..

..

Värmlands

2

..

..

140

..

..

Örebro

3

..

..

80

..

..

Västmanlands

1

..

..

70

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

48

43 930

2,8

3 470

152 300

6,4

Götalands mellanbygder

122

39 720

2,2

8 660

343 800

3,1

Götalands norra slättbygder

14

..

..

910

..

..

Svealands slättbygder

18

..

..

600

..

..

Götalands skogsbygder

34

36 040

5,1

1 930

69 700

5,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

238

40 580

2,2

15 740

638 600

2,8

2015

263

35 340

2,0

15 650

553 000

2,3

2014

242

38 180

2,3

15 670

598 100

2,4

2013

242

37 290

2,0

14 630

545 400

2,4

2012

206

32 610

2,4

14 120

460 400

3,4

2011

229

30 520

3,5

13 740

419 500

4,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).