Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

3 640

3,5

1 760

6 400

3,5

Uppsala

140

4 490

2,3

11 950

53 600

2,3

Södermanlands

72

4 710

2,2

4 530

21 400

2,2

Östergötlands

74

5 070

3,2

3 730

18 900

3,5

Jönköpings

20

4 340

3,2

670

2 900

7,4

Kronobergs

16

..

..

650

..

..

Kalmar

41

4 350

5,6

1 340

5 800

9,1

Gotlands

86

4 430

2,8

4 500

20 000

3,8

Blekinge

18

..

..

960

..

..

Skåne

96

4 760

2,6

5 430

25 900

2,7

Hallands

59

4 530

3,2

3 510

15 900

3,3

Västra Götalands

144

4 260

2,5

9 920

42 300

2,5

Värmlands

64

4 350

3,1

4 150

18 100

3,3

Örebro

102

5 170

1,5

8 560

44 300

1,5

Västmanlands

101

4 800

2,5

7 520

36 100

3,4

Dalarnas

41

3 340

4,0

2 420

8 100

4,0

Gävleborgs

60

3 800

4,3

2 540

9 600

4,7

Västernorrlands

18

..

..

530

..

..

Jämtlands

2

..

..

0

..

..

Västerbottens

2

..

..

40

..

..

Norrbottens

3

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

116

4 740

1,7

6 370

30 200

1,7

Götalands mellanbygder

150

4 660

2,4

7 660

35 700

3,2

Götalands norra slättbygder

168

4 630

2,2

10 100

46 700

2,3

Svealands slättbygder

478

4 720

1,1

36 490

172 300

1,2

Götalands skogsbygder

110

4 250

2,8

5 860

24 900

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

97

3 640

3,0

5 590

20 300

3,1

Nedre Norrland

69

3 820

4,2

2 610

10 000

4,4

Övre Norrland

5

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

1 193

4 540

0,8

74 770

339 500

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

4 520

0,4

80 000

363 400

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.