Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

20. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

50

..

..

Uppsala

3

..

..

140

..

..

Södermanlands

2

..

..

60

..

..

Östergötlands

6

..

..

480

..

..

Jönköpings

12

..

..

1 560

..

..

Kronobergs

8

..

..

710

..

..

Kalmar

17

..

..

2 500

..

..

Gotlands

5

..

..

200

..

..

Blekinge

1

..

..

60

..

..

Skåne

12

..

..

1 170

..

..

Hallands

2

..

..

200

..

..

Västra Götalands

12

..

..

2 950

..

..

Värmlands

3

..

..

410

..

..

Örebro

2

..

..

230

..

..

Västmanlands

1

..

..

70

..

..

Dalarnas

7

..

..

550

..

..

Gävleborgs

11

..

..

1 630

..

..

Västernorrlands

9

..

..

990

..

..

Jämtlands

15

..

..

1 190

..

..

Västerbottens

20

7 990

17,0

2 500

20 000

16,6

Norrbottens

12

..

..

1 170

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

250

..

..

Götalands mellanbygder

20

22 180

21,2

1 900

..

..

Götalands norra slättbygder

8

..

..

910

..

..

Svealands slättbygder

9

..

..

620

..

..

Götalands skogsbygder

36

14 690

8,9

6 350

93 300

22,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

1 200

..

..

Nedre Norrland

33

14 060

9,8

3 690

51 900

9,8

Övre Norrland

33

8 220

13,2

3 870

31 800

12,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2016

162

15 110

8,0

18 820

284 300

15,0

2015

176

15 490

10,0

21 150

327 600

14,5

2014

114

15 940

7,6

16 750

267 000

22,2

2013

100

15 980

8,7

12 560

200 700

17,3

2012

99

11 350

11,0

11 690

132 700

21,5

2011

87

11 980

20,2

11 990

143 600

27,4

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).