Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

21. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

..

100

..

..

Uppsala

7

..

..

..

200

..

..

Södermanlands

3

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

38

39 100

35 460

2,4

1 640

58 300

2,4

Jönköpings

9

..

..

..

100

..

..

Kronobergs

5

..

..

..

50

..

..

Kalmar

14

..

..

..

420

..

..

Gotlands

21

36 280

33 320

3,8

950

31 500

3,8

Blekinge

6

..

..

..

90

..

..

Skåne

178

34 620

32 370

1,4

6 670

216 000

1,4

Hallands

46

41 630

38 550

2,2

1 970

75 900

2,2

Västra Götalands

66

36 980

33 540

1,9

2 250

75 500

1,9

Värmlands

21

28 770

25 800

4,4

300

7 800

4,4

Örebro

20

37 510

33 370

3,4

470

15 600

3,4

Västmanlands

2

..

..

..

30

..

..

Dalarnas

38

32 760

28 740

1,8

850

24 300

1,8

Gävleborgs

15

..

..

..

180

..

..

Västernorrlands

11

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

14

..

..

..

130

..

..

Västerbottens

25

25 540

20 470

1,6

290

5 900

1,6

Norrbottens

21

21 600

17 150

1,6

430

7 300

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

132

37 010

34 500

1,8

5 040

173 900

1,8

Götalands mellanbygder

122

34 960

32 530

1,3

4 660

151 500

1,3

Götalands norra slättbygder

86

38 690

35 090

1,3

3 540

124 300

1,3

Svealands slättbygder

42

31 080

27 790

4,3

960

26 800

4,3

Götalands skogsbygder

39

30 550

27 850

4,9

770

21 500

4,9

Mell. Sveriges skogsbygder

35

31 780

28 280

2,3

730

20 800

2,3

Nedre Norrland

59

27 490

23 950

3,7

890

21 400

3,7

Övre Norrland

48

23 210

18 500

1,4

730

13 500

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

563

34 770

31 810

0,8

17 330

551 500

0,8

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

33 250

30 460

0,3

18 170

552 400

0,3


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.