Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

22. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

..

..

..

0

..

..

Södermanlands

-

..

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

10

..

..

Kalmar

26

43 780

43 600

1,1

730

31 800

1,1

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

41

44 840

44 660

1,4

1 940

86 500

1,4

Skåne

105

45 800

45 610

0,8

4 080

186 300

0,8

Hallands

-

..

..

..

40

..

..

Västra Götalands

1

..

..

..

80

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

43 800

43 620

2,5

570

25 000

2,5

Götalands mellanbygder

137

45 250

45 070

0,6

5 820

262 200

0,6

Götalands norra slättbygder

1

..

..

..

80

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

..

400

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

174

45 240

45 060

0,6

6 880

309 800

0,6

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2011–2015

.

42 290

42 120

0,5

6 460

271 200

0,5


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.