Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2016

23. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2016

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22

2 720

9,1

21 130

11,8

57 400

14,9

Uppsala

36

3 100

9,0

32 630

8,0

101 200

12,1

Södermanlands

38

3 220

7,6

28 690

9,3

92 400

12,0

Östergötlands

70

3 180

8,4

59 770

2,2

190 300

8,6

Jönköpings

49

3 080

6,7

54 190

2,1

166 700

7,1

Kronobergs

27

3 580

9,4

29 340

5,3

105 000

10,8

Kalmar

50

4 260

6,1

55 220

4,1

235 200

7,3

Gotlands

35

4 100

11,9

32 220

2,9

132 100

12,3

Blekinge

12

..

..

..

..

..

..

Skåne

91

3 510

7,3

74 400

4,5

260 800

8,6

Hallands

48

3 990

7,1

31 780

4,9

126 800

8,6

Västra Götalands

152

3 340

3,7

124 250

5,4

415 400

6,6

Värmlands

56

3 400

11,4

42 330

5,5

143 900

12,7

Örebro

31

3 450

10,0

25 000

8,0

86 100

12,8

Västmanlands

19

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

28

3 080

11,1

18 190

15,5

56 000

19,0

Gävleborgs

55

3 480

5,2

36 070

2,3

125 700

5,7

Västernorrlands

28

4 060

7,1

28 370

5,8

115 100

9,2

Jämtlands

28

4 240

8,5

25 510

8,8

108 300

12,2

Västerbottens

51

3 300

5,7

35 350

7,6

116 600

9,5

Norrbottens

27

3 370

8,1

18 490

10,0

62 400

12,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

68

4 170

8,5

30 940

5,5

129 100

10,1

Götalands mellanbygder

111

4 250

5,2

96 030

3,2

407 600

6,1

Götalands n:a slättbygder

109

3 560

6,2

84 080

3,6

299 500

7,2

Svealands slättbygder

150

3 520

4,9

125 400

4,3

442 000

6,5

Götalands skogsbygder

230

3 200

3,5

252 230

1,7

808 300

3,9

Mell. Sveriges skogsbygder

94

3 240

6,1

68 670

8,5

222 600

10,4

Nedre Norrland

107

3 730

4,3

88 470

3,0

330 000

5,2

Övre Norrland

84

3 310

4,7

58 340

5,7

193 000

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

953

3 520

1,8

805 460

1,4

2 835 800

2,3

2015

912

3 830

2,4

862 820

1,2

3 305 900

2,6

2014

726

3 500

1,9

878 000

1,2

3 074 200

2,3

2013

763

3 120

1,8

913 720

1,1

2 847 500

2,2

2012

752

3 500

1,9

893 040

1,2

3 125 300

2,2

2011

717

3 060

2,0

917 620

1,1

2 805 700

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20112015

.

3 400

0,9

893 040

0,5

3 031 700

1,0

 


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.