Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2016

24. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2016

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

2 410

18,0

78 500

19,7

Södermanlands

1 300

16,7

37 200

19,2

Östergötlands

2 450

16,0

146 600

16,1

Jönköpings

2 410

12,3

130 600

12,4

Kronobergs

2 080

19,8

61 100

20,5

Kalmar

2 730

10,4

151 000

11,2

Gotlands

2 610

16,0

83 900

16,2

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 920

12,1

217 000

12,9

Hallands

4 410

10,8

140 200

11,8

Västra Götalands

2 860

8,1

355 300

9,8

Värmlands

1 700

18,0

72 000

18,8

Örebro

2 420

24,1

60 600

25,4

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

1 180

32,1

21 500

35,7

Gävleborgs

2 100

14,3

75 700

14,5

Västernorrlands

1 300

27,2

36 900

27,8

Jämtlands

1 700

26,0

43 400

27,4

Västerbottens

1 780

18,4

62 800

19,9

Norrbottens

1 320

15,2

24 400

18,2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 890

12,4

120 500

13,6

Götalands mellanbygder

2 960

8,0

284 300

8,6

Götalands norra slättbygder

3 510

9,7

294 700

10,3

Svealands slättbygder

1 910

9,4

239 300

10,3

Götalands skogsbygder

2 300

6,3

580 000

6,6

Mell. Sveriges skogsbygder

1 940

15,7

133 500

17,8

Nedre Norrland

1 670

11,1

147 900

11,5

Övre Norrland

1 580

13,3

92 200

14,5

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

2 360

3,5

1 897 900

3,7

2015

2 410

4,5

2 076 300

4,7

2014

2 450

3,5

2 150 700

3,7

2013

1 840

3,8

1 685 000

3,9

2012

1 820

4,3

1 626 200

4,5

2011

1 980

4,1

1 821 200

4,2

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2011–2015

2 100

1,8

1 871 900

1,9


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %. Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.