Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2016

25. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2016

 

Område

Total inbärgad vall-skörd,
kg/ha

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vall-skörd,
ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

3 710

13,8

78 300

18,1

Uppsala

5 510

11,4

179 700

14,0

Södermanlands

4 520

7,9

129 700

12,2

Östergötlands

5 640

10,7

336 900

10,9

Jönköpings

5 490

8,2

297 300

8,4

Kronobergs

5 660

12,2

166 100

13,3

Kalmar

6 990

7,4

386 200

8,4

Gotlands

6 700

12,3

216 000

12,6

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

6 420

8,1

477 700

9,2

Hallands

8 400

7,7

267 000

9,2

Västra Götalands

6 200

4,7

770 700

7,2

Värmlands

5 100

12,2

215 900

13,4

Örebro

5 870

14,5

146 700

16,5

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

4 260

10,5

77 500

18,7

Gävleborgs

5 580

6,6

201 400

6,9

Västernorrlands

5 360

8,7

152 000

10,5

Jämtlands

5 940

9,8

151 700

13,1

Västerbottens

5 080

7,3

179 400

10,5

Norrbottens

4 690

7,4

86 800

12,4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8 070

8,8

249 600

10,4

Götalands mellanbygder

7 210

5,5

692 000

6,4

Götalands norra slättbygder

7 070

6,8

594 300

7,7

Svealands slättbygder

5 430

5,4

681 300

6,9

Götalands skogsbygder

5 500

4,2

1 388 200

4,5

Mell. Sveriges skogsbygder

5 190

8,5

356 100

12,0

Nedre Norrland

5 400

4,7

477 900

5,6

Övre Norrland

4 890

5,1

285 200

7,7

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2016

5 880

2,1

4 733 700

2,6

2015

6 240

2,4

5 382 200

2,7

2014

5 950

2,1

5 224 900

2,5

2013

4 960

2,0

4 532 500

2,3

2012

5 320

2,3

4 751 500

2,5

2011

5 040

2,4

4 627 000

2,7

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2011–2015

5 500

1,0

4 903 600

1,1


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %. Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).