Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2016, hektar

26. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2016, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

32 870

21 130

11,8

8 450

26,0

3 290

53,1

Uppsala

43

44 440

32 630

8,0

7 870

16,8

3 950

50,7

Södermanlands

44

44 400

28 690

9,3

8 790

16,0

6 920

46,6

Östergötlands

74

68 920

59 770

2,2

7 460

16,1

1 700

41,6

Jönköpings

50

62 380

54 190

2,1

8 080

14,1

110

76,2

Kronobergs

31

34 550

29 340

5,3

5 210

29,6

0

..

Kalmar

55

64 150

55 220

4,1

5 580

21,6

3 350

60,9

Gotlands

36

35 600

32 220

2,9

3 380

27,7

0

..

Blekinge

13

14 170

..

..

..

..

..

..

Skåne

104

95 070

74 400

4,5

15 410

16,6

5 260

44,9

Hallands

54

44 770

31 780

4,9

11 220

12,3

1 770

53,4

Västra Götalands

182

176 090

124 250

5,4

38 580

10,9

13 270

55,4

Värmlands

65

59 220

42 330

5,5

13 740

13,5

3 160

39,4

Örebro

36

33 460

25 000

8,0

6 690

27,0

1 770

74,2

Västmanlands

22

24 540

16 080

12,1

5 900

22,7

2 560

79,8

Dalarnas

36

33 200

18 190

15,5

7 390

35,1

7 630

37,1

Gävleborgs

56

42 740

36 070

2,3

6 060

13,4

600

96,7

Västernorrlands

32

37 370

28 370

5,8

6 050

25,0

2 940

44,8

Jämtlands

30

33 050

25 510

8,8

3 770

24,1

3 770

65,8

Västerbottens

58

47 240

35 350

7,6

4 240

17,5

7 660

37,4

Norrbottens

29

24 340

18 490

10,0

2 020

36,2

3 830

50,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

79

45 420

30 940

5,5

10 930

13,2

3 560

36,4

Götalands mellanbygder

123

114 230

96 030

3,2

12 200

14,8

6 000

46,9

Götalands n:a slättbygder

130

111 470

84 080

3,6

25 030

12,0

2 360

32,6

Svealands slättbygder

180

187 030

125 400

4,3

43 140

9,1

18 480

27,3

Götalands skogsbygder

247

301 500

252 230

1,7

43 670

9,2

5 600

36,2

Mell. Sveriges skogsbygder

112

104 610

68 670

8,5

18 220

16,9

17 720

37,5

Nedre Norrland

115

110 990

88 470

3,0

15 950

12,3

6 570

38,4

Övre Norrland

93

77 320

58 340

5,7

6 790

16,8

12 190

28,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

1 079

1 052 560

805 460

1,4

173 710

4,5

73 390

14,2

2015

1 035

1 075 820

862 820

1,2

160 010

4,7

52 990

14,9

2014

846

1 109 940

878 000

1,2

159 780

5,2

72 170

11,7

2013

850

1 124 510

913 720

1,1

154 710

5,1

56 070

12,9

2012

841

1 121 770

893 040

1,2

157 910

5,1

70 870

11,4

2011

853

1 139 700

917 620

1,1

152 740

4,7

70 530

11,7


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1701.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).