Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016

JO 16 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2016, procent

27. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2016, percent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Medelfel, procent­enheter

Andel betesvall av total vallareal, procent

Medelfel, procent-enheter

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Medelfel, procent-enheter

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

29

64,3

7,6

25,7

6,7

10,0

5,3

Uppsala

43

73,4

5,9

17,7

3,0

8,9

4,5

Södermanlands

44

64,6

6,0

19,8

3,2

15,6

7,3

Östergötlands

74

86,7

1,9

10,8

1,7

2,5

1,0

Jönköpings

50

86,9

1,8

13,0

1,8

0,2

0,1

Kronobergs

31

84,9

4,5

15,1

4,5

0,0

0,0

Kalmar

55

86,1

3,5

8,7

1,9

5,2

3,2

Gotlands

36

90,5

2,6

9,5

2,6

0,0

0,0

Blekinge

13

..

..

..

..

..

..

Skåne

104

78,3

3,5

16,2

2,7

5,5

2,5

Hallands

54

71,0

3,5

25,1

3,1

4,0

2,1

Västra Götalands

182

70,6

3,8

21,9

2,4

7,5

4,2

Värmlands

65

71,5

3,9

23,2

3,1

5,3

2,1

Örebro

36

74,7

6,0

20,0

5,4

5,3

3,9

Västmanlands

22

65,5

7,9

24,0

5,5

10,4

8,3

Dalarnas

36

54,8

8,5

22,2

7,8

23,0

8,5

Gävleborgs

56

84,4

1,9

14,2

1,9

1,4

1,4

Västernorrlands

32

75,9

4,4

16,2

4,0

7,9

3,5

Jämtlands

30

77,2

6,8

11,4

2,7

11,4

7,5

Västerbottens

58

74,8

5,7

9,0

1,6

16,2

6,1

Norrbottens

29

76,0

7,6

8,3

3,0

15,7

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

79

68,1

3,8

24,1

3,2

7,8

2,8

Götalands mellanbygder

123

84,1

2,7

10,7

1,6

5,3

2,5

Götalands n:a slättbygder

130

75,4

2,7

22,5

2,7

2,1

0,7

Svealands slättbygder

180

67,1

2,9

23,1

2,1

9,9

2,7

Götalands skogsbygder

247

83,7

1,5

14,5

1,3

1,9

0,7

Mell. Sveriges skogsbygder

112

65,6

5,6

17,4

3,0

16,9

6,3

Nedre Norrland

115

79,7

2,4

14,4

1,8

5,9

2,3

Övre Norrland

93

75,5

4,3

8,8

1,5

15,8

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2016

1 079

76,5

1,1

16,5

0,7

7,0

1,0

2015

1 035

80,2

.

14,9

.

4,9

.

2014

846

79,1

.

14,4

.

6,5

.

2013

850

813

.

13,8

.

5,0

.

2012

841

79,6

.

14,1

.

6,3

.

2011

853

80,5

.

13,4

.

6,2

.


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).